Szivárgásvizsgálat

Az 517/2014/EU Rendelet 3. cikke értelmében a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetőinek óvintézkedéseket kell tenniük az ilyen gázok véletlen kibocsátásának megelőzése érdekében. 

Az üzemeltetőknek meg kell tenniük minden műszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést a fluortartalmú üvegházhatású gázok szivárgásának minimálisra csökkentése érdekében. A fluortartalmú üvegházhatású gázok szivárgásának észlelése esetén az üzemeltetőnek haladéktalanul gondoskodnia kell a berendezés javításáról. 

A szivárgásvizsgálat hatálya alá tartozó berendezések esetében, amennyiben kijavították a berendezés szivárgását, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy képesítéssel rendelkező természetes személyek a javítást követő egy hónapon belül ellenőrizzék a berendezést annak megállapítása céljából, hogy a javítás eredményes volt-e.

Az 517/2014/EU Rendelet értelmében a legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, alábbi típusokba tartozó alkalmazások kötelezettek szivárgásvizsgálatra:
- helyhez kötött hűtőberendezések,
- helyhez kötött légkondicionáló berendezések,
- helyhez kötött hőszivattyúk,
- helyhez kötött tűzvédelmi berendezések

Vissza